Småbruket Brennekåsa - Bø i Telemark

Kjøp skinn direkte frå bonden! Me har spælsau med lang ull og flotte, naturlege fargar. Sjå utvalet her!