Ein vintermorgon i 2011

Garden heiter Brennekåsa og ligg på Reshjemheia, midt mellom Bø og Notodden i Telemark. Her har me ca 50 vinterfora sauer, ein boardercollie og ein katt.

Sauehunden Moll 2011

Sauen

Me er med i Telemark spelverring, som driv avlsarbeid på farga spelsau.

Lamminga skjer i slutten av april, og sauene vert sendt på utmarksbeite i slutten av mai. Beiteområdet sauene går i er Lomtjønn/ Tåråfjell. Sankinga skjer i september. 

Skinna får  tilbake frå Granberg garveri i ein gong mellom desember og april. Utvalet er difor størst på denne tida. Me har valt å prise skinna etter storleik og kvalitet, slik at den som kjøper skal bli fornøgd.

Ein dag i februar 2011